Ukvarjamo se z osebno prodajo storitev in optimizacijo stroškov. Za poslovne partnerje prodajamo naslednje produkte;

V vašem domu si lahko zagotovite najboljšo ponudbo telekomunikacijskih storitev za vso družino. Naš prodajni zastopnik vam glede na vaše potrebe in možnosti lahko predstavi ponudbo.


Produkti, ki vam jih lahko prodajni zastopnik predstavi, so aktualne mobilne in fiksne storitve za fizične in pravne osebe. Za stranke, ki nimajo možnosti optike, pa se ponuja dobra rešitev z večjo hitrostjo in boljšim delovanjem interneta, vendar samo za internet in TV (možnosti stacionarne telefonije v tem primeru ni).


Prednosti za stranko:

 • Vodilen ponudnik telekomunikacij v Evropi
 • Prenovljeni paketi brez vezave
 • Medijska podpora
 • Celostna ponudba telekomunikacij
   

Pri Resalti d.o.o. poslujemo samo s pravnimi osebami in nudimo 3 možnosti: 


1.    Nakup sončne elektrarne – postavitev sončne elektrarne po principu ključ v roke.

V tem primeru Resalta izvede razvoj, implementacijo, vzdrževanje in upravljanje elektrarne po principu ključ v roke. Ključ vsebuje naslednje elemente:

•    Izdelava projekta za izvedbo PZI in priprava vse dokumentacije, s katero naročnik pridobi potrebna dovoljenja za postavitev sončne elektrarne ter dovoljenja, po katerih se izvedejo dela.
•    Izgradnja elektrarne – poskrbimo za celovito izvedbo sončne elektrarne:
-    priprava,
-    dostava,
-    montaža,
-    končna ureditev objekta.
•    Izvedba projekt izvedenih del PID.
•    Pridobitev NEPOVRATNIH sredstev.

Obratovalni monitoring in vzdrževanje sončne elektrarne – Resalta izvaja obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne.

2.    PPA (Power Purchase Agreement) – pogodba o dobavi zelene energije 

Je dogovor med komercialnim objektom ali nepremičnino, imenovano gostitelj, in ponudnikom sončnih storitev (Resalta), v katerem gostitelj soglaša z uporabo fotonapetostnega (PV) sistema ponudnika sončnih storitev. Ta sistem pretvori sončno svetlobo v električno energijo s sončnimi paneli, nameščenimi na strehi gostitelja ali nepremičnini, v zameno za uporabo energije, ki jo proizvaja PV sistem. V tem scenariju so gostitelji podjetja, ki uporabljajo sončno elektriko brez vnaprejšnjega stroška za elektrarno.

PPA je ureditev, ki temelji na zmogljivosti, kjer gostitelj plačuje ponudniku fiksno ceno za električno energijo, ki jo proizvaja sistem sončne elektrarne, ki je nameščena na gostiteljevem premoženju. Ponudnik storitev (Resalta) samostojno investira v sončno elektrarno in vso drugo zahtevano opremo za projekt (gostitelj NE investira 0). Ponudnik storitev (Resalta) zagotavlja garancije za proizvedeno električno energijo in bo samostojno izvajal montaže PV sistema po principu ključ v roke, odgovoren pa je tudi za ureditev nadaljnjega vzdrževanja v pogodbeni dobi PV sistema.

Resalta uredi financiranje, projektiranje, dovoljenje in gradnjo PV sistema. Tako je mogoče gostitelju ponuditi konkurenčno fiksno ceno električne energije brez kakršnekoli investicije na strani gostitelja. Trajanje večine PPA-jev v komercialnem okviru običajno traja 15 let.

3.    NAJEM POVRŠINE 
Oddajanje strešnih površin v lasti podjetja je primerno za naročnike, ki:
-    NIMAJO interesa za vlaganje v sončno elektrarno.
-    NIMAJO potrebe po fiksni ceni električne energije.
-    IMAJO razpoložljivo strešno površino in SO ZAINTERESIRANI za monetizacijo in enkraten zaslužek z oddajanjem strešne površine.


Ključne prednosti za stranko

 • Lastna poraba električne energije
 • Zmanjšanje emisij ogljika
 • Izboljšana podoba podjetij 
 • Manj motenj pri storitvah
 • Dolgoročno nižji računi


 

Za podjetje Ebalance ponujamo sončne elektrarne in baterijske zalogovnike za fizične osebe. Naš prodajni zastopnik s stranko izpolni vprašalnik za optimalno postavitev sončne elektrarne. Nato Ebalance stranki brezplačno opravi ogled in izdela ponudbo.

Produkt sončnih elektrarn je namenjen in primeren predvsem za enodružinske hiše ter
manjše delavnice.

Baterijski zalogovniki so trenutno zanimivi za področja, kjer ni stalnega električnega omrežja
ali je obremenjeno. V prihodnosti pa bo zalogovnik vsakemu objektu prinašal neodvisnost in
samooskrbo.


Prednosti za stranko:

 • Ebalance pridobi vse za stranko: soglasje, subvencije, montažo, meritve in zagon.
 • Predvidoma ni čakalnih vrst, ker imajo več ekip. 
 • Montaža je možna v roku 14 dni od pridobljenega soglasja.

Garancije

 • paneli 25 let linearne garancije na 85% zmogljivosti
 • 10 in 20 let na razsmernike in optimizatorje
 • 30 let na konstrukcijo (aluminij)
 • 2 do 5 let na izvedena dela
   

Za našega partnerja Plinarna Maribor d.o.o. smo prodajali zemeljski plin za fizične in pravne osebe. Prodajni zastopniki so strankam, ki uporabljajo plinovod, predstavili ugodnejšo ceno zemeljskega plina.


Prodajni zastopniki so skrbeli za vsako pridobljeno stranko, in sicer tako, da so letno z njo obnavljali pogodbo o dobavi zemeljskega plina in tako stranki vedno nudili konkurenčno ceno za dobavo zemeljskega plina. Etrad3 d.o.o. je stranko osveščal o tekočem dogajanju na trgu in vse to brezplačno. Pakete smo skupaj s Plinarno Maribor d.o.o. konstantno prilagajali trgu in strankam.

Ob tem smo pregledali tudi lastništvo odjemnega mesta in če je bilo treba, brezplačno uredili tudi lastništvo na odjemnem mestu ali zamenjali plačnika na računu.

Zaradi gospodarske situacije na trgu zemeljskega plina smo bili primorani zamrzniti sodelovanje s poslovnim partnerjem Plinarna Maribor d.o.o..

Za našega partnerja E3 d.o.o. smo prodajali električno energijo za fizične in pravne osebe.
Prodajni zastopniki so skrbeli za vsako pridobljeno stranko, in sicer tako, da so letno z njo obnavljali pogodbo o dobavi električne energije in stranki vsako leto nudili konkurenčno ceno za dobavo električne energije.

Naše prednosti so bile, da smo vsako stranko obiskali na domu, brezplačno pripravili izračun prihranka, predstavili splošne prodajne pogoje ter pogodbo. Ob tem smo pregledali tudi lastništvo merilnega mesta in če je bilo treba, brezplačno uredili tudi lastništvo na merilnem mestu ali zamenjali plačnika računa. Po podpisu pogodbe in preteku enega leta smo stranko ponovno obiskali in ji predstavili takratne konkurenčne cene in novo pogodbo, s katero je podaljšala odjem električne energije za naslednjih 12 mesecev.


Zaradi gospodarske situacije na trgu električne energije smo bili primorani zamrzniti sodelovanje s poslovnim partnerjem E3 d.o.o..

© 2023 Etrad3 d.o.o. | Piškotki | Pravno obvestilo | Programiranje Kabi d.o.o. | Oblikovanje arnoldvuga+ d.o.o.